“Soms staat het kind centraal, soms de ouder, maar in alle gevallen worden ze samen geholpen.”

Binnen de praktijk is er de mogelijk tot het volgen door wetenschappelijk onderzoek aangetoond bewezen effectieve behandelingen gericht op trauma, angst en rouw.

De jongerenpagina is speciaal geschreven voor deze doelgroep.

Het is bij de Psychologiepraktijk mogelijk om intelligentieonderzoek uit te voeren bij kinderen vanaf 6 jaar.

Maak op deze pagina kennis met de Butskees-methode.


In het geval van angst

Iedereen heeft soms last van angst. Angst is heel normaal in stressvolle situatie en kan zelfs nuttig zijn om te waarschuwen bij gevaar. Dus wanneer is angst dan afwijkend?


Een behandelsessie met een kind/jongere duurt 1 uur, waarvan 45 minuten het kind samenwerkt met de psycholoog. De laatste 15 minuten worden gebruikt voor afronding in aanwezigheid van de ouder(s).

Er wordt gebruikt gemaakt van verschillende behandelvormen:

 • Praten
 • Creatieve materialen, zoals stiften, verf, klei, poppetjes
 • Oefenen in rollenspellen
 • Werken in werkboeken
 • Nieuw gedrag oefenen

Om de behaalde vaardigheden in de behandeling van je kind/jongere te integreren op de andere levensgebieden zoals school en thuis, is er een nauwe samenwerking tussen de psycholoog en de ouders dan wel school. Na iedere behandelsessie wordt de ouder uitgenodigd om bij de afronding aanwezig te zijn. Je kind krijgt de mogelijkheid om te laten zien wat hij/zij geleerd/gemaakt heeft. Ouders kunnen vragen stellen en tips krijgen hoe zij het onderdeel van de sessie kunnen bestendigen in het dagelijks leven.

Er wordt in het geval van een kindbehandeling altijd gebruik gemaakt van een planningsoverzicht met vastgestelde afspraken. Zo weet het kind precies waar het aan toe is en om hoeveel afspraken het gaat. Er wordt toegewerkt naar een positieve afronding, waarin in het eindgesprek altijd ruimte wordt gemaakt om te vieren dat de kinderen de behandeling volbracht hebben.

Afronding:

Gezamenlijk met je kind worden op creatieve wijze aandacht besteedt aan:

 • Waarvoor kwam in je therapie?
 • Wat heb je geleerd?
 • Hoe gaat het nu met je?
 • Wat kun je doen als het even minder gaat? (terugvalpreventieplan)

In het eindgesprek kan gezamenlijk worden overlegd wat een passend vervolg is:

 1. De behandeling beëindigen.
 2. De behandeling verlengen.
 3. De behandeling elders voortzetten met een andere therapievorm. Zie hiervoor de samenwerkingspartners van de Psychologiepraktijk.
 4. Indien de klachten niet volledig zijn afgenomen, maar er wel een zichtbare leerervaring is, kan ervoor gekozen worden om een therapiepauze in te lassen, om te ontdekken hoe de geleerde vaardigheden zich ontwikkelen met ondersteuning van ouders/school en de verkregen handvatten.

Ik ben gek op kennis delen! Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwe webinardata, trainingen, gratis werkbladen, leuke feitjes en praktische tips!