Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een klachtgerichte, kortdurende behandeling. De therapie gaat ervanuit dat gedachten invloed hebben op uw emoties en gedrag. Cognitieve gedragstherapie is in onderzoek effectief gebleken bij de behandeling van verschillende psychische problemen en verslavingsproblematiek. 

“Anders leren denken en anders leren doen”

Mensen met psychische klachten gaan vaak uit van negatieve veronderstellingen, zoals ‘Ik ben niets waard’ of ‘In mijn leven is alles ellendig verlopen’. Mogelijk herken je dergelijke veronderstellingen bij jezelf. Deze gedachten zorgen er bijvoorbeeld voor dat je somber of angstig in het leven staat.

In de cognitieve therapie leer je deze gedachten te herkennen en gaandeweg te vervangen door meer rationele gedachten. Tijdens een klachtgerichte behandelvorm als CGT ligt de focus bij de klachten zelf en de last die je ervan ondervindt in je dagelijks leven. Er wordt gestart met een uitgebreide analyse van de klachten. Wanneer, hoe vaak, waar komt het voor? Wat denk je en wat doe je dan?
Aanvullend wordt vaak Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR) ingezet.

Werkboeken

Er bestaan werkboeken voor verschillende leeftijden en klachten. Enkele succesvolle voorbeelden:


Denken + Durven = Doen

Iedereen is wel eens bang en dat is hartstikke normaal. Maar als de angst ervoor zorgt dat je leven minder leuk en makkelijk is, is het tijd om die angst aan te pakken! Er is echt iets aan te doen! Dit boek helpt jou om met je angsten te leren omgaan.

Het begint met uitleg over wat angst is en daarna zijn er veel oefeningen in te vinden. Er is een werkboek voor kinderen en adolescenten van 8 tot 18 jaar en een werkboek voor ouders.

Deze behandeling is gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie.


Traumagericht Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Traumagericht Cognitieve Gedragsherapie (CGT) is een bewezen werkzame behandeling waarbij er sprake is van ernstige traumagerelateerde symptomen ((complexe) PTSS, angst, depressie en gedragsproblemen).

Het doel van de therapie is dat de angsten en vermijdingsgedrag afnemen en verdwijnen. Daardoor kun je de schokkende gebeurtenis meer accepteren als iets uit het verleden. Of, anders gezegd: bij een PTSS is het trauma nog in het hier en nu; na een geslaagde behandeling is het trauma voltooid verleden tijd.

In de behandeling word je begeleid bij het opnieuw oproepen, je herinneren van de traumatische gebeurtenis. Ook leer je omgaan met de angsten en stemmingsklachten.


WRITEjunior schrijftherapie

WRITEjunior schrijftherapie is een behandelmethode waarbij je  kind samen met de psycholoog zijn/haar verhaal opschrijft. In een aantal sessies wordt niet alleen het trauma en de context daarvan opgeschreven, maar ook wordt gewerkt aan nieuwe manieren om er tegenaan te kijken en er mee om te gaan, zodat het kind na afloop van de therapie weer voort kan met zijn leven.
Het verhaal dat het kind aan het eind van de behandeling over houdt is een belangrijk document om later nog eens te lezen en ook te laten lezen aan mensen die belangrijk zijn voor het kind. Hun erkenning voor wat het kind heeft doorgemaakt is een ondersteunend element in de behandeling.

WRITEjunior schrijftherapie is:

  • kortdurend
  • aangepast aan de leeftijd van elk kind
  • kleinere kinderen vinden het prettig dat gebruik wordt gemaakt van tekeningen
  • oudere kinderen vinden het gebruik van de computer prettig
  • het is voor ouders en kind heel duidelijk is wat er gebeurt tijdens de therapie
  • na afloop heeft het kind een belangrijk document om te bewaren en na te lezen
  • de effectiviteit van WRITEjunior is wetenschappelijk onderzocht

Je bibbers de baas

Je bibbers de baas is een behandeling om faalangst bij kinderen van 9 tot 12 jaar te verminderen. Faalangst is een vorm van angst die je in je greep krijgt als je iets moet presteren. Faalangst is altijd gekoppeld aan iets wat moet, van jezelf of van een ander. Die angst werkt belemmerend, soms zelfs verlammend. De vrees om te mislukken bepaalt volledig het denken. Gebleken is dat het overgrote deel van de kinderen die aan deze behandeling deelgenomen hebben, er ook echt baat bij hadden.

Direct na de behandeling was er al sprake van minder angst. Ook in het voortgezet onderwijs was dit effect nog goed merkbaar. Kinderen met andere vormen van angst bleken eveneens baat te hebben bij deze behandeling. Voor de kinderen die deze behandeling volgen, is er een speciaal werkboek, waarmee ze ook thuis kunnen oefenen.


Denk goed — voel je goed

Denk goed – voel je goed biedt een baanbrekende methode voor cognitieve gedragstherapie (CGT) bij kinderen en jongeren met psychische problemen zoals angst, depressie, dwangstoornissen of posttraumatische stress. Dit werkboek past CGT toe op een voor kinderen en jongeren begrijpelijke manier, aan de hand van herkenbare voorbeelden uit het dagelijks leven. Deze behandeling is gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie.

De volgende basisthema’s staan centraal in het werkboek:

• vriendelijk zijn voor jezelf
• hier-en-nu (focus) • automatische gedachten
• denkfouten
• evenwichtig denken
• kernovertuigingen
• je gedachten de baas worden
• gevoelens identificeren
• je gevoelens de baas worden
• gedragsverandering
• probleemoplossing

Ik ben gek op kennis delen! Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwe webinardata, trainingen, gratis werkbladen, leuke feitjes en praktische tips!