Uiteraard doen wij er alles aan om de zorg zo goed mogelijk en naar jouw tevredenheid uit te voeren. Ondanks onze inspanningen kan het voorkomen dat je als ouder of kind niet tevreden bent. Wij bieden je daarom drie mogelijkheden om je klacht bij ons kenbaar te maken.

1. Melden bij medewerker van de PPMU
Als je een klacht hebt kun je dit direct melden bij je contactpersoon. Deze zal de klacht met jou bespreken en samen met jou naar een oplossing zoeken.

2. Mail praktijkeigenaar Marijke Uithol.

Kom je er samen niet uit, dan kun je de klacht schriftelijk indienen bij praktijkeigenaar Marijke Uithol (marijke@ppmu.nl). Er wordt dan binnen 5 werkdagen telefonisch contact met je opgenomen. Marijke zal met jou in gesprek gaan over je klacht met als doel deze naar tevredenheid op te lossen.

Vanzelfsprekend heb je altijd het recht om rechtstreeks contact op te nemen met onze onafhankelijke externe klachtenfunctionaris zonder tussenkomst van de PPMU.

4. Klachten- of geschillencommissie van de beroepsvereniging

De psychologen die werkzaam zijn bij PPMU zijn allen BIG-, of SKJ-geregistreerd en aangesloten bij beroepsverenigingen zoals het NIP, NVP, VEN (kijk wie waar is aangesloten en hun beroepscodes). Deze beroepsverenigingen hebben een beroepscode opgesteld. Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een orthopedagoog, psycholoog of jeugd- en gezinswerker moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de principes verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid. Eenmaal aangesloten dien je je aan deze beroepscode te houden.

Mocht je onverhoopt toch een klacht of een meningsverschil hebben, bespreek die dan eerst met je hulpverlener en/of Marijke Uithol. Indien dat niet kan of je komt er samen niet uit, neem dan contact op met de geschillen- of klachtencommissie van de beroepsvereniging waar de hulpverlener bij is aangesloten.

3. Andere optie: een externe, onafhankelijke klachtencommissie

Wij proberen zo goed mogelijk voor je te zorgen. Toch kan het gebeuren dat je hierover niet tevreden bent. Je kunt ons dit laten weten. Je kunt je vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg.

Klachtenloket Zorg

Een medewerker van het Klachtenloket probeert jouw klacht met informatie en advies op te lossen en kan je in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen jou en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. Je bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

Jeugdstem
Jeugdstem is de organisatie van vertrouwenspersonen in de jeugdzorg. Iedereen die te maken heeft met jeugdzorg of Veilig Thuis en daar vragen over heeft, kan bij ons terecht voor informatie, advies of ondersteuning. Kinderen, jongeren en volwassenen kunnen met vragen of klachten naar een vertrouwenspersoon. Ook helpt de vertrouwenspersoon met het indienen van een klacht bij een klachtencommissie of bij het bezwaar maken bij de gemeente. 

Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van Jeugdstem is gratis. Jeugdstem is een zelfstandige stichting, de vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdzorg.

Een Jeugdstem vertrouwenspersoon:

  • Geeft informatie en advies aan jongeren, ouders en verzorgers en legt uit hoe de jeugdzorgwerkt.
  • Ondersteunt cliënten bij klachten over de jeugdzorg.
  • Geeft informatie over rechten en rechtspositie in de jeugdzorg.
  • Draagt bij aan verbetering van de kwaliteit van de jeugdzorg.

Zo bereik je Jeugdstem:

  • Bel gratis naar 088 – 555 1000
  • Chat met een vertrouwenspersoon via www.jeugdstem.nl De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

4. De Geschillencommissie

Je kan ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Je klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt jouw geschil en je ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat jij en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.

Trainingen en webinars

Heb jij een klacht over de trainingen en webinars die aangeboden worden door de Butskees-methode® of de PPMU, ten aanzien van de deskundigheidsbevordering? Klik dan hier.

Ik ben gek op kennis delen! Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwe webinardata, trainingen, gratis werkbladen, leuke feitjes en praktische tips!