Binnen de praktijk is er de mogelijk tot het volgen door wetenschappelijk onderzoek aangetoond bewezen effectieve behandelingen gericht op trauma, angst en rouw. Een sessie is vaak een combinatie van verschillende therapievormen zoals:

De stap naar een psycholoog kan voor sommige mensen beladen zijn. Je kan een bepaalde angst ervaren voor de therapie; bang voor wat er allemaal naar boven komt. Hoewel angst in basis een goede primaire reactie is, kan bovenmatige angst daarentegen een (veel te) grote impact hebben op je dagelijks leven.

Of je kan de meeste momenten van de dag eigenlijk prima met je klachten leven. Je bent meer van de andere categorie:

‘Zo ernstig is het allemaal niet’

Het is beter te werken aan gedragverandering in rust dan in periodes van stress.

Dus wacht niet te lang.

Echter soms spelen er meerdere klachten en/of zijn er meerdere oorzaken. Je vraagt je af:

‘Waarom heb ik hier last van?’

Je komt in jouw ogen niet uit een bijzondere gezinssituatie en ook zijn er geen grote ingrijpende gebeurtenissen geweest. Je klachten zijn misschien niet heel ernstig in het dagelijks leven, maar doemen vooral op in stressvolle periodes. Ik hoop dat je het jezelf gunt om ook dán een afspraak te maken. De eerste stap is gezet. Ergens schuurt het in je leven. Zet je ook de tweede stap?


EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing)

Dit is een krachtige behandeling en even effectief als trauma gerichte cognitieve gedragstherapie. Je richt zich op de emotionele lading van de traumatische herinnering. Terwijl je die herinnering oproept leidt de therapeut je af, bijvoorbeeld doordat jouw ogen de handbewegingen van de behandelaar volgen. De emoties verliezen daardoor geleidelijk hun heftigheid en doven als het ware uit. Daarmee vermindert de angst en de herinnering aan het trauma.

Speciaal aandacht voor bevallingstrauma in mijn blog.

CGT (Cognitieve gedragstherapie) voor volwassenen

Anders leren denken en anders leren doen.

Cognitieve gedragstherapie is een klachtgerichte, kortdurende behandeling. De therapie gaat ervanuit dat gedachten invloed hebben op uw emoties en gedrag. Cognitieve gedragstherapie is in onderzoek effectief gebleken bij de behandeling van verschillende psychische problemen en verslavingsproblematiek. 

Mensen met psychische klachten gaan vaak uit van negatieve veronderstellingen, zoals ‘Ik ben niets waard’ of ‘In mijn leven is alles ellendig verlopen’. Mogelijk herken je dergelijke veronderstellingen bij jezelf. Deze gedachten zorgen er bijvoorbeeld voor dat je somber of angstig in het leven staat.

Je leert deze gedachten te herkennen en gaandeweg te vervangen door meer rationele gedachten. Tijdens deze klachtgerichte behandelvorm ligt de focus bij de klachten zelf en de last die je ervan ondervindt in je dagelijks leven. Er wordt gestart met een uitgebreide analyse van de klachten. Wanneer, hoe vaak, waar komt het voor? Wat denk je en wat doe je dan?

ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

Acceptatie en Commitment Therapy bij kinderen en jongeren is gericht op het aanleren aan kinderen en jongeren dat wíe ze zijn, losstaat van dat wat ze over zichzelf denken en daardoor voelen. Ze leren omgaan met tegenslagen die het leven soms biedt en de gevoelens die dit kan oproepen. Tegelijkertijd worden ze in de behandeling uitgedaagd na te denken over wat je leuk vindt (en hoe je daar meer van kan doen) en wat niet (hoe omgaan met datgene wat je niet wil, ga je er tegen vechten, of kun je dat accepteren?

Wat je met ACT kunt leren:

  • Naar je gedachten en gevoelens te leren kijken, zonder dat je er iets mee hoeft te doen (mindfulness). Bij kinderen en jongeren is het van belang dat een afweging leren maken tussen informatie uit het denken die bruikbaar en die onbruikbaar is. We staan dus op afstand kijkend naar gedachten en gevoelens ook stil bij de inhoud. Deze oefeningen traint kinderen óók om los van wat je er allemaal van vindt en bij voelt goed naar de omgeving te kijken: wat gebeurt er nu eigenlijk écht?
  • Je beseffen dat het leven soms echt niet leuk is en dat daar rotgevoelens en -gedachten bij horen. Dat mag je best naar vinden, maar je weet ook dat ze er nu eenmaal zijn en dat er tegen vechten niet helpt (acceptatie).
  • Je beseffen dat er een verschil is tussen jouzelf en het verhaal dat je over jezelf vertelt (zelf-als-context).
  • Jezelf leren los te haken van dat wat je hoofd over jou zegt. ACT zet deze gedachten en gevoelens in een ander licht, waardoor het makkelijker is ze minder serieus te nemen en zelf te bepalen wat je met de inhoud ervan doet: naast je neerleggen of in meegaan (defusie).
  • Voor jezelf bepalen wat jij belangrijk vindt in het leven en wat je graag zou willen doen (waarden)
  • Die waarden nastreven, ook als dat niet altijd even makkelijk gaat (toegewijde actie).

Er wordt gebruik gemaakt van een dynamisch werkboek; zonder onnodig moeilijke woorden en juist met klare taal en hapklare opdrachten.

Schematherapie

Schematherapie is een vorm van psychotherapie voor mensen met ernstige psychische stoornissen, zoals een persoonlijkheidsstoornis of een vaak terugkomende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van gedragspatronen te doorgronden en te veranderen. De invloed van ervaringen uit je jeugd op je patronen en dagelijkse leven wordt onderzocht.  Je leert jezelf zodanig veranderen dat je je beter gaat voelen, beter voor jezelf kunt zorgen en beter voor jezelf op kunt komen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier voor op te komen. Hierdoor verandert niet alleen je gedrag, maar veranderen ook je gedachten en gevoelens.


Bij bijkomende problemen, zoals een depressie, kan het gebruik van medicijnen noodzakelijk zijn, omdat de ernst van deze problemen de psychotherapeutische behandeling belemmert. Jouw huisarts of (in het geval van jeugd: de kinder-)psychiater beslist of dit voor jou helpend kan zijn.


Ben je slachtoffer van seksueel overschrijdend gedrag, vind ik het belangrijk dat je weet waar je terecht kan met je verhaal. Natuurlijk is dat hier, bij mij in de praktijk. Hieronder vind je ook een paar belangrijke sites waar je direct ondersteuning kan vinden of melding kan maken van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Belangrijk om ook nog te lezen;

Ik ben gek op kennis delen! Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwe webinardata, trainingen, gratis werkbladen, leuke feitjes en praktische tips!