Soms drijft het gedrag van je kind je tot wanhoop toch?

Je houdt zoveel van je kind. Je doet zo je best. Je hebt al van alles geprobeerd. Je hebt internet al afgespeurd en je omgeving om hulp gevraagd. En toch lukt het niet.

Dat frustreert.

Je vraagt je af: Hoe kan je er zijn voor iemand waar je zo van houdt en hem/haar ondersteunen op een manier die ook daadwerkelijk aankomt?

Angsten, bepaalde vormen van dwang, schoolweigering, opstandig gedrag… De kleinste meningsverschillen kunnen tot grote discussies. Je balanceert tussen straffen ent toegeven, wat slechts tot verdere escalaties leidt.

De Psychologie Praktijk Marijke Uithol biedt hulp op maat aan. Klik hier voor onze werkwijze.

Het probleem wordt door bepaalde factoren in stand gehouden, waardoor het probleem niet uit zichzelf verminderd. Deze in standhoudende factoren zijn vaak heel logisch, bijvoorbeeld:

 • Een angstig kind roept op dat je het kind wil beschermen. Door het kind te beschermen leer het niet om de angst te verminderen door zelf daar iets aan te doen.
 • Een agressief kind roept op dat je dat je de macht terug wil pakken als ouders, waardoor de escalatie toeneemt. Of juist terugdeinst van zijn boosheid en jezelf wegcijfert om escalatie te vermijden. Het kind leert niet anders omgaan met zijn gevoelens van frustratie.

Het uitgangspunt van de ouderbegeleiding:

‘Je kan het gedrag van de ander niet veranderen, maar je kan wel je eigen gedrag aanpassen’.

Je hebt ontdekt dat je je kind niet kan dwingen tot ander gedrag. Helaas. Maar je kan je wel verzetten en actief stelling nemen tegen dit gedrag.

‘wij zijn niet langer bereid op deze voet verder te gaan en we zullen er alles aan doen wat is ons vermogen ligt om de situatie te veranderen, behalve jou fysiek of verbaal aan te vallen.’

Door de oudergesprekken wordt een poging gedaan de onderlinge communicatie in het gezin te verbeteren (oftewel, moeilijk gezegd, de niet-helpende gedrags- en interactiepatronen in je gezin ook onder de loep genomen).

De effecten van Geweldloos Verzet/Verbinden Gezag:

 • Er is een afname van het gevoel van machteloosheid en van conflicten.
  • Er is een toename van positief contact.
  • Ouders zijn in staat steunpersonen te betrekken en verzoeningsgebaren te maken.

Wil je meer lezen over deze methode, klik hier

Wat kun je verwachten als ouder:

 • Psycho-educatie over de klacht en instandhoudende factoren.
 • Geweldloos Verzet/Verbindend Gezag interventies. Klik hier voor meer informatie.
 • Oplossingsgerichte en motiverende gesprekvoering.
 • Verslaglegging van het behandelplan en een eindverslag.
 • Indien het kind ook bereid is om deel te nemen aan de gesprekken: systeem-therapeutische interventies zoals een gezinsopstelling.

We kunnen een traject starten en gewoon per week bekijken wat is nodig/haalbaar. Of, een andere suggestie:

Het 12 weken programma

Het-meeste-kans-op-succes-pakket

Wil je weten hoe dat programma eruitziet? Klik dan hier.

Ik ben gek op kennis delen! Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de nieuwe webinardata, trainingen, gratis werkbladen, leuke feitjes en praktische tips!